Αποτελέσματα Α' Φάσης

Η Α' Φάση του 3ου Διαγωνισμού «αλλάζω, αλλά ... ζω» έκλεισε.

Όσοι, από τους συμμετέχοντες, συγκαταλέγονται μέσα στους 20, παρακαλούμε να στείλουν, ταχυδρομικώς, την πλήρη συμμετοχή τους, έως 10 Απριλίου 2014.

Read more

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ!

Στους όρους του διαγωνισμού αναγράφεται

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
--->ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
--->ΦΑΣΗ Β' αρθρο3.....
Τα έργα θα πρέπει να εντάσσονται και να παρουσιάζονται, σε 2 πινακίδες παρουσίασης Α1(84x42, οριζόντια διάταξη).

το σωστό είναι διαστάσεις Α1 (841 X 594 οριζόντια διάταξη).